Om leden

Längs Hylteleden du njuta av lugnet och tystnaden. Leden går mestadels längs små vägar som ringlar sig fram genom levande bygder med kor på bete, välhållna röda stugor och spännande sevärdheter.

Du cyklar genom ett omväxlande landskap – allt från kustnära öppna landskap till djupa skogar. Kanske får du se vilda djur. Att få se en trana, dovhjort eller älg är inte ovanligt. Längs vägen passerar du flera byar och tätorter med möjligheter till mat, logi och service. Tips på beöksmål, mat och logi hittar du under Planera turen Länk till annan webbplats..

Hylteleden...

Hylteleden historia

Hylteleden invigdes år 1984. Leden kom till i samband med att Länsstyrelsen, dåvarande Vägverket (numera Trafikverket) och Cykelfrämjandet, jobbade med den kustnära cykelled som kom att heta Ginstleden. Man tyckte då att det även borde finnas en cykelled som gick i Hallands inland. Den nya leden blev Hylteslingan, som senare bytte namn till Hylteleden.

Huvudman för den nya leden blev Länsstyrelsens regionalenhet (vars nuvarande motsvarighet är Region Halland) och Vägverket. När Hallandsturist, länets dåvarande regionala turistorganisation (numera Visit Halland), bildades 1984 blev de delaktiga i både Ginst-leden och Hylteslingan genom marknadsföring av lederna.

Hylteleden i dag

Hylteleden startar från Halmstad slott och slingrar sig upp genom Nissans dalgång upp till Hyltebruk och vidare till Jälluntofta där den vänder nedåt mot Unnaryd och följer sedan Fylleåns dalgång tillbaka till Halmstad via Simlångsdalen. De tre sista milen går den mestadels parallellt med Banvallsleden.

Under 2022 avslutas arbete med att göra Hylteleden till en regional cykelled, samtidigt har bland annat skyltning, kartor samt digital kommunikation setts över för att öka tillgängligheten. Under 2022 bytte även leden namn till Hylteleden.

Vilka driver Hylteleden?

Läs mer om oss som driver Hylteleden under Om oss.