Deutsch
Dansk

Halmstads fästning

Förr fanns en fästning runt hela Halmstads stadskärna. Än i dag kan du se flera lämningar från den historiska muren.

Hur gick Halmstads fästning i relation till dagens Halmstad? Nedan ser du en skiss över hur murarna och vallgraven låg på en karta av Halmstad 2019.

Bygget av fästningen påbörjas

År 1598 ska bygget av Halmstads fästning ha påbörjats. Den nederländske byggmästaren Hans von Steenwinckel är mannen som ska ha lett byggnadsarbetet av fästningen samt de andra fästningsarbetena i Varberg, Akerhus och Bohus. Von Steenwinckel dog dessvärre 1601, fyra år innan Halmstads fästning blev klar.

Karta över hur Halmstad Fästning gick

Fästningens delar

Fästningen bestod av höga jordvallar som omgavs av stenmurar. De spetsiga hörnen kallas bastioner och var en plattform för fästningens artilleri. Alla bastioner hade sina egna namn: Norra, Kloster, Våghals, Västra, Mölle och Södra bastionen. Runt fästningen gick en vallgrav och Nissan.

I fästningen fanns fyra portar: Norre Port, Väster Port, Söder Port och Öster Port. Än i dag står Norre Port ståtligt kvar.

Två höga jordverk för långskjutande artilleri låg på norra och nordvästra sidan av fästningen. Det är de som kallas katter. Katterna tros ha byggts upp av jorden som grävdes upp vid vallgravsbygget.

Kvar än i dag

Än idag kan du se Västre Katt vid korsningen Bryggaregatan/Hantverksgatan och delar av Norre Katt och Norre Port vid sin namne, Norre Katts park.

Du kan också se de gamla kasematterna – de inbyggda kanonrummen – längs med Karl XI:s väg. Vid Klammerdammsgatan finns en öppen kasematt och vid kyrkogatan finns en man kan se utifrån.

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad