Deutsch
Dansk

Övraby kyrkoruin

Halmstad har inte alltid funnits där staden ligger idag. Fram till 1300-talet var staden placerad vid området som idag heter Övraby, det vill säga ”den övre byn”, som ligger nära stadsdelen Kärleken.

Ruinerna som syns i Övraby idag är inte från den första kyrkan som låg på platsen. Redan på 1000-talet tros det ha byggts en stavkyrka på denna plats som ska ha hetat Maria kyrka. Denna ersattes i sin tur sedan av en stenkyrka på 1100-talet och genomgick flera förändringar. Den bestod av långhus, kor och absid. I långhusets västra del stod dopfunten placerad på ett högt podium. Utöver de vanliga nord- och sydportalerna fanns även en bred portal i väster. Troligen var denna del reserverad för kungen eller hans företrädare då de gästade den närbelägna kungsgården.

Övraby kyrkoruin

En stad tar form

Bebyggelsen som fanns vid kyrkan utvecklades på 1200-talets mitt till en stad, Halmstad. Under denna period byggdes också kyrkan om där bland annat västportalen murades igen och absiden revs. Troligtvis tillkom då ett vapenhus framför sydportalen. Kyrkans omgestaltning kan ha inspirerats av det dominikanerkloster och Sankt Örjans kapell som låg där Örjans Vall ligger idag.

Staden flyttas

På 1320-talet började staden flyttas till där Halmstad ligger idag. Dominikanerna följde med och byggde ett nytt kloster, S:t Katarina, vid nuvarande Klammerdammsgatan–Hantverksgatan. Kyrkan och den ursprungliga platsen förvandlades åter till en landsby och fick namnet Övraby. Det Nordiska sjuårskriget innebar tyvärr slutet för den övre byn. År 1563 gjorde kung Erik XIV ett misslyckat försök att erövra Halmstad och Övraby föll offer för svenskarna. Platsen har sedan dess legat öde.

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad