Deutsch
Dansk
English

Sensommar

Underbart är kort sägs det. Men inte i Halmstad. Här är sommaren lite längre och upplevelserna fler. Sensommar eller sen sommar, kalla det vad du vill. Bara njut av vår långsommar!

Inspiration

Mer av Halmstad